Special Sports
Muns Fysio
Rabobank
Dry Works International
De Wijnschuur

Algemene Informatie Lidmaatschap

Wie zijn wij?

MHC Amstelveen is opgericht in 1952.
Na jaren als AMHC Randwijck te hebben bestaan, is in 1994 de naam veranderd in MHC Amstelveen.

MHC Amstelveen is een kleinschalige vereniging in Amstelveen Zuid. De sfeer is persoonlijk, gezellig en informeel. MHC Amstelveen combineert sfeer en plezier graag met hockey spelen op goed niveau. De eerste teams spelen bij de dames in de Overgangsklasse en de heren spelen in de 1e klasse. De jeugd speelt tevens in de hogere klassen en voor de jeugd is er ook speciaal een hockeyschool.

MHC Amstelveen heeft geen wachtlijst. MHC Amstelveen hanteert een inschrijfgeld van €40.

Aanmelden

Lid worden van MHC Amstelveen doe je door het aanmeldingsformulier online in te vullen.

Contributie en voorwaarden seizoen 2023-2024

Jeugd 2023/2024
Benjamins/Jongste Jeugd (5-6 jarigen, inlooptraining) €115,50
F-jeugd €225,75
E-jeugd €262,50
D-jeugd €262,50
C-jeugd €320,25
B-jeugd €320,25
A-jeugd €320,25
Trainingslid €147
Senioren
Spelend lid €405
Student (individueel) €383,25
Dinsdag veterinnen €252
Trimhockey €199,50
Trainingslid €199,50
Niet-spelend lid / Donateur €89,25


Inschrijfgeld
€40
Vrijwilligersbijdrage*
€100


*ieder lid is verplicht 10 tot 12 uur vrijwilligers werk voor de club te doen op basis van het vrijwilligersbeleid. Bij invulling van de genoemde tijd wordt de vrijwilligersbijdrage geretourneerd.

Tenue

Het officiële MHC Amstelveen speeltenue (sokken, broek/rok en een shirt) (foto's zie hier) kunt u aanschaffen bij Special Sports (Amsterdamseweg 501, Amstelveen, 020 – 647 72 05).

Vrijwilligers Beleid

Een vereniging als MHC Amstelveen wordt net als de meeste sportverenigingen door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden, het complex te onderhouden en diverse activiteiten binnen onze club goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat de (geldelijke) bijdrage wordt aangevuld met verenigingswerk en dat leden zich voor een minimaal 12 uur kosteloos inzetten voor de vereniging.

Het volledige vrijwilligers beleid is hier te vinden

Studentenkorting

Kortingen voor studenten worden alleen na ontvangst van een kopie van een studentenkaart verrekend. De korting zal vervallen indien het kopie niet is ontvangen voor 15 oktober per e-mail ([email protected]). Studenten dienen hiertoe elk jaar opnieuw een kopie van de studentenkaart voor het lopende studiejaar te overleggen.

Opzeggen

Opzeggen moet gedaan worden voor 1 mei (zie hier)

Richtlijnen contributie bij blessureleed

Het lidmaatschap van MHC Amstelveen kan niet verkort worden door omstandigheden als zwangerschap, blessures, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d.
Er kan derhalve geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door dergelijke omstandigheden.

 

De agenda is leeg
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen