De Blaauw
Nierstichting
HockeyPeople
Coster Diamonds
Fotolight bv

Algemene Informatie Lidmaatschap

Wie zijn wij?

MHC Amstelveen is opgericht in 1952. Na jaren als AMHC Randwijck te hebben bestaan, is in 1994 de naam veranderd in MHC Amstelveen.

MHC Amstelveen is een kleinschalige vereniging in Amstelveen Zuid. De sfeer is persoonlijk, gezellig en informeel. MHC Amstelveen combineert sfeer en plezier graag met hockey spelen op goed niveau. De eerste teams spelen bij de dames in de 1e klasse en de heren spelen in de 2e klasse. De jeugd speelt tevens in de hogere klassen en voor de jeugd is er ook speciaal een hockeyschool. Het complex bestaat uit 3 semi-watervelden wat vrij uniek is in de omgeving.

Aanmelden

Lid worden van MHC Amstelveen doe je door het aanmeldingsformulier online in te vullen.

Contributie en voorwaarden seizoen 2017-2018

MHC Amstelveen hanteert geen inschrijfgeld.

Jeugd 2017/2018
Jongste Jeugd (5-6 jarigen, inlooptraining) €75
F-jeugd €210
E-jeugd €210
D-jeugd €210
A, B & C - jeugd €260
Trainingslid €85
Senioren
Spelend lid €335
Student (individueel) €310
Student (heel team, per persoon) * €249
Dinsdag veterinnen €235
Trimhockey €160
Trainingslid €160
Niet-spelend lid / Donateur €85

* Voor het seizoen 2017/2018 hebben we een speciale actie voor nieuwe teams die zich aanmelden. Zij betalen slechts 3.975 Euro per team. Dit is inclusief clubtenue (sokken, korte broek/rok en shirt). Per teamlid bedraagt het lidmaatschap (bij een team van 16 leden) dus slechts 249 Euro. De seizoenen erop blijft de hoogte van het lidmaatschap 3.975 Euro (exclusief clubtenue). Wil je gebruik maken van deze speciale actie, stuur dan een mail naar [email protected] MHC Amstelveen heeft geen wachtlijst! 

Ook groepen vrienden die met minder zijn dan 16 teamleden en individuen, die graag bij ons willen komen hockeyen en gebruik willen maken van deze speciale actie kunnen zich via dit mailadres aanmelden. Zij gaan dan op zoek naar een goede match om een geheel team te vormen.

Tenue

Het officiële MHC Amstelveen speeltenue (sokken, broek/rok en een shirt) (foto's zie hier) kunt u aanschaffen bij Special Sports (Amsterdamseweg 501, Amstelveen, 020 – 647 72 05).

Betalingsvoorwaarden contributie

  • Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober van het lopende seizoen plaatsvinden.
  • Wanneer de contributie op 15 november van het lopende seizoen nog niet door de club kon worden geind, is de club gerechtigd een boete op te leggen van respectievelijk € 25 (jeugdleden) of € 50 (senioren). Tevens wordt daarna de inning in handen gegeven van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid.
  • Kortingen voor studenten worden alleen na ontvangst van een kopie van een studentenkaart verrekend. De korting zal vervallen indien het kopie niet is ontvangen voor 15 oktober per e-mail ([email protected]). Studenten dienen hiertoe elk jaar opnieuw een kopie van de studentenkaart voor het lopende studiejaar te overleggen.

Richtlijnen contributie bij blessureleed

Het lidmaatschap van MHC Amstelveen kan niet verkort worden door omstandigheden als zwangerschap, blessures, verhuizing, reizen, werkomstandigheden e.d.
Er kan derhalve geen beroep worden gedaan op restitutie van contributie door dergelijke omstandigheden.

MHC Amstelveen biedt wel de mogelijkheid om in geval van zwangerschap of ernstige blessures (met doktersverklaring), waarbij duidelijk is dat er gedurende het seizoen niet (meer) gehockeyd zal worden het lidmaatschap op te schorten. Hiertoe dient een verzoek ingediend te worden bij [email protected] De opschorting geldt totdat het lid weer hersteld is en gaat hockeyen. Indien het lid in het daaropvolgende seizoen geen lid meer is, kan er geen restitutie plaats vinden.

Het lid kan alleen zelf (of door de wettelijke vertegenwoordiger) met redenen omkleed om opschorting verzoeken. Dit dient hij/zij te doen bij de [email protected]. Deze doet een voorstel aan het bestuur, welke op haar beurt al dan niet instemt met het verzoek.

 
22-10  Queen ‘s School - Chester Training
23-10  Kings Hall School Training
24-10  Oefenwedstrijd MB1 - King Edward ...
24-10  Oefenwedstrijd MA1 - King Edward ...
2-11  Train de trainer Jeugd
9-11  Coachavond Jeugd
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen