Studio Deko
Elegant Flowers
Sjaak!
De Blaauw
Gebit.nl

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugd bij MHC Amstelveen. De jeugdcommissie regelt allerlei organisatorische zaken. Zoals de teamsamenstellingen, het aanstellen van trainers en coaches, het trainingsschema en het contact met trainers en coaches. De TC Jeugd zorgt voor de eventuele overgang van spelers naar een van de eerstelijns teams, maar regelt ook de trainers en trainingen als mede de begeleiding van de keepers.

De jeugdcommissie werkt met coördinatoren per leeftijdscategorie. Zij zijn de aanspreekpunten voor de jeugdleden en ouders uit de betreffende jeugdcategorie en ook vaak op de vereniging te vinden.

Heb jij vragen ten aanzien van het hockeyen in de jeugd bij MHC Amstelveen neem dan contact op via de coördinator of stuur een mail naar: [email protected]
Wij zijn ook nog op zoek naar enkele ouders die kunnen ondersteunen bij verschillende taken.Jeugdcommissie

Voorzitter jeugd Bart Berghuijs
Secretaris & ledenadministratie Larissa Severien
Bestuurslid jeugd Nicole TuitertCoördinatoren per categorie:

A Jeugd meisjes Nicolette Jaspers [email protected]
B Jeugd meisjes Vacature [email protected]
C Jeugd meisjes Nicole Bogaers [email protected]
D Jeugd meisjes Gijs Wieringa [email protected]
E Jeugd meisjes Jurriën de Smit [email protected]
F Jeugd meisjes Suzanne Gerritse [email protected]
Benjamins Vacature [email protected]

TC Jeugd
Bart Berghuijs
David Goudsmit

Hockeyschool
Sjoerd Janson
Mike Alderden

Scheidsrechterscommissie:
Joost Redegeld

Zaalcommissie
Tessa Soeters
Nicolette Jaspers
 
Evenementen-/toernooicommissie jeugd:
Vacatures
 
26-8  Trainers- & coachbijeenkomst DEF
26-8  Trainers- & coachbijeenkomst ABC
28-8  Informatieavond DEF
28-8  Informatieavond ABC
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen