De Wijnschuur
Special Sports
Muns Fysio
Dry Works International
Rabobank

Waterveld Update #6: Nu gaat het snel, nog even geduld!

5-10-2021
Nieuwsafbeelding

Beste leden en ouders / verzorgers van leden, 

Hierbij weer een nieuwe update met betrekking tot veld 1. Op de foto is te zien wat de voortgang is en het gaat snel zoals jullie kunnen zien. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. We willen jullie vragen om ook nu de verleiding te weerstaan en NIET op het veld te lopen of te spelen. Dit mag pas nadat het veld officieel is goedgekeurd en opgeleverd. We willen niet het risico lopen dat het veld afgekeurd wordt door onze schuld.

******************************************************************************************* 

Dear members and parents/guardians of members, 

Here's a new update regarding field 1. The picture shows the progress and it is going fast as you can see. We are of course very happy with that. We would like to ask you to resist the temptation and NOT to walk or play on the field. This is only allowed after the field has been officially approved and delivered. 

We will notify everybody when everything is approved!
De agenda is leeg
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen