Studio Deko
BMConsultants
DIS Amstelveen
Rabobank
The Media Outfit

Vacature Technisch Manager

9-3-2019

MHC Amstelveen is op zoek naar een

TECHNISCH MANAGER(m/v)

(Aantal uren per week: 10-16 uur)

MHC Amstelveen is een kleinschalige vereniging in Amstelveen Zuid. De sfeer is persoonlijk, gezellig en informeel. MHC Amstelveen combineert sfeer en plezier met hockey spelen op goed niveau. De drie beleidspijlers van de club zijn kwaliteit, identiteit en verbinding. Om hieraan bij te dragen zijn we op zoek naar een Technisch Manager.

Functieomschrijving:

De Technisch Manager is coördinator van alle hockey-technische en daarbij behorende organisatorische zaken voor zowel de jeugd- als de seniorenafdeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tot stand komen en uitvoeren van een jaarlijks werkplan, dat in overleg en nauwe samenwerking met de daarbij betrokken organen wordt samengesteld. Op deze wijze begeleidt de Technisch Manager de ontwikkeling van een meerjarenvisie op hockey-technisch en organisatorisch gebied en ziet hij/zij toe op de uitvoering ervan.

Voorafgaande aan een nieuw aan te vangen seizoen omvat het werkplan o.a.:

 • Vaststelling aantal teams, bezettingsgraad per team, individuele kwaliteiten en selectiecriteria, niveaus, trainingsschema’s etc;
 • Inventarisatie training- en wedstrijdfaciliteiten;
 • Overzicht van benoemde trainers, coaches en begeleiders;
 • Vast te stellen budgetten m.b.t. (nog aan te stellen) trainers, coaches en begeleiders en eventuele daaraan verbonden teamkosten
 • Trainingsbeleid voor de selecties van senioren en jeugdcategorieën

 

Plaats in de vereniging

De Technisch Manager functioneert als eindverantwoordelijk coördinator onder het bestuur.

Gedurende de aanstellingstermijn is de TM zelf geen spelend lid of coach binnen MHC Amstelveen.

Functie-eisen:

 • Ruime ervaring op technisch en tactisch hockeygebied, in bezit van HT3-certificaat of bereid dit te halen.
 • Ervaring in het verenigingsleven met alle leeftijden
 • Leidinggevende en organisatorische ervaring
 • Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden
 • Flexibel en samenwerkingsgericht, geen solist
 • Zich (kunnen) conformeren aan de identiteit van de vereniging

 

Het definitieve aantal uren zal in wederzijds overleg met het bestuur bepaald worden.

Benoeming van de technisch manager vindt plaats onder voorbehoud van de door de ALV goedgekeurde financiering van de functie.

Reacties kunnen vóór 22 maart 2019 gericht worden aan [email protected]

26-8  Trainers- & coachbijeenkomst DEF
26-8  Trainers- & coachbijeenkomst ABC
28-8  Informatieavond DEF
28-8  Informatieavond ABC
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen