DIS Amstelveen
Haites Onderhoud
Muns Fysio
Sjaak!
HockeyPeople

WAAR STAAT DE WERVINGSCOMMISSIE?

26-4-2018
Een vraag die ongetwijfeld dagelijks bij veel leden door de hoofden schiet, al is het maar om te beoordelen of er voldoende voortgang is geboekt en of er klinkende resultaten zijn behaald bij het binnenhalen van kandidaat-bestuursleden.
Moeilijk om je eigen resultaat objectief te beoordelen, maar eigenlijk zijn we als commissie behoorlijk tevreden over wat we tot op heden hebben bereikt. Algemene oproepen in de hoop dat mensen vanzelf op je af komen om zich aan te melden, leveren zelden iets op. Een meer gerichte benadering van onze kant heeft ertoe geleid dat bijna alle gesprekspartners bereid zijn om een trekkersrol in een commissie te vervullen, dan wel bereid zijn om bij de opstart van bepaalde activiteiten expertise in te brengen, waardoor het slagingspercentage vergroot wordt.
We hebben er in eerste instantie aan gewerkt de commissies van bemensing te voorzien, aangezien je wel mensen voor het bestuur kunt vragen, maar als de handjes om het uit te voeren ontbreken, gebeurt er helemaal niets. 
Het is nog te vroeg om nu alle namen te noemen van mensen, die bereid zijn om een actieve rol te vervullen. Er komen nog vervolggesprekken met de leden van het interim bestuur. In onze ogen is het van groot belang dat er straks een team staat van mensen die het leuk vinden om met elkaar aan de upgrading van MHC Amstelveen te gaan werken. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, welke portefeuilles er naast het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn. Vooralsnog denken wij op een bestuur van zeven leden uit te komen. Een portefeuille accommodatie, een portefeuille jeugd, een portefeuille sport en een portefeuille met daarin werving, marketing, sponsoring en PR.
Op bepaalde momenten zijn we binnen onze commissie met elkaar in gesprek gegaan over hoe wij denken dat we binnen de vereniging een aantal verbeteringsslagen kunnen maken. Dat er iets moet gebeuren, zal door weinigen worden weerlegd. Wil je echter een paar flinke stappen maken, dan zal je naast de verbouwing van het clubhuis moeten overgaan tot het neerleggen van een waterveld.
Voor de keuken en de bar achten wij het gewenst op zoek te gaan naar een betaalde kracht, die in het bezit is van de vereiste papieren. Onder zijn/haar leiding zal er waarschijnlijk met meer plezier in de keuken gewerkt worden dan nu het geval is. En zal de afname door klanten groter worden.
Zeker niet onbelangrijk vinden wij het een hockeytechnisch manager aan te stellen, die het volledige hockeybeleid binnen de vereniging onder zijn/haar hoede neemt. Ook dit zal een betaalde kracht worden. Hij/zij moet naast het technisch/tactisch beleid ook zorg dragen voor een betere aansluiting tussen de junioren en de senioren. Niet alleen aandacht voor de selectieteams, maar ook voor teams die op een ander niveau spelen. Hier zijn nog veel slagen te maken.
Je hoeft geen econometrist te zijn om in te zien dat alle bovenstaande idee├źn in een behoorlijk kostenplaatje resulteren. We denken ook niet dat een uitgewerkt voorstel binnen 10 minuten door de ALV wordt geloodst, maar we zijn ervan overtuigd dat de tevredenheid van alle bezoekers en natuurlijk de eigen leden (en hun aanhang) zal toenemen.
Binnenkort hopen wij het lijstje met kandidaten bekend te maken om vervolgens te bezien of de aanwezigen tijdens de in juni te houden ALV net zo enthousiast zijn als wij over de nieuwe bestuursleden. Om de voortgang te bespoedigen zal rond 1 juni een BLV worden gehouden, waar een eerste kennismaking met de kandidaten een van de agendapunten is.

De Wervingscommissie (Wietske Babeliowsky, Bart Berghuijs, Arend Hensel, Peter de Lange en Guus Gerolt)
6-2  Scheidsrechtersavond
9-2  Oefenwedstrijd MB1 veld 1
11-2  Oefenwedstrijd MD1
13-2  Scheidsrechtersexamen
16-2  Voorjaarsvakantie geen trainingen
17-2  Training en oefenwedstrijd Holy C...
2-3  Start training Funkey/Benjamins
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen