Unit4
BMConsultants
Coster Diamonds
Studio Deko
Muns Fysio

Wervingscommissie

14-3-2018
Tijdens de op 14 december 2017 gehouden BLV is besloten binnen de vereniging te gaan werken met een wervingscommissie met als belangrijkste doelstelling het weer op sterkte krijgen van het bestuur van MHC Amstelveen.
Inmiddels is deze commissie een aantal keren bijeen geweest, waarbij als werkwijze is gekozen om eerst te onderzoeken hoe we de verschillende commissies adequaat kunnen bemensen. Dat een commissie meestentijds uit een aantal personen bestaat, zal niemand verrassen. Daaraan zullen wij dan ook niet tornen. Wel zijn wij ervan overtuigd dat iedere commissie een "trekker” moet hebben en juist naar die personen zijn wij dan ook op zoek.
Op een later moment kan dan besproken worden welke "trekkers” wel of niet in het bestuur moeten plaats nemen. Dat vereist ook overleg met de leden van het huidige interimbestuur.
Inmiddels hebben wij een aantal verkennende gesprekken gevoerd en het is prettig te constateren dat door een aantal kandidaten in principe de bereidheid is uitgesproken om een voortrekkersrol in een commissie te vervullen. 
We zijn er echter nog lang niet en we gaan actief verder zoeken. Het is dus niet uitgesloten dat u uit onverwachte hoek benaderd wordt met de vraag in welke commissie u het liefst zitting neemt. Om te voorkomen dat wij voorbij gaan aan mogelijke expertise gekoppeld aan enthousiasme kunt u ook zelf kenbaar maken in een commissie plaats te willen nemen.
Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met een van de leden van de wervingscommissie of door onze bijeenkomst op 26 maart vanaf 20.30 uur in het clubhuis te verrassen met uw aanwezigheid.

Vanzelfsprekend spreken wij de hoop uit dat er voldoende kandidaten komen, die er zin in hebben en die begrijpen dat ze een cruciale rol gaan vervullen bij het realiseren van de doelstellingen van MHC Amstelveen.

De leden van de wervingscommissie zijn Wietske Babeliowsky, Bart Berghuijs, Peter de Lange, Arend Hensel en Guus Gerolt.

Dank voor uw aandacht en sportgroet.

Mailadressen van de leden van de wervingscommissie:

6-2  Scheidsrechtersavond
9-2  Oefenwedstrijd MB1 veld 1
11-2  Oefenwedstrijd MD1
13-2  Scheidsrechtersexamen
16-2  Voorjaarsvakantie geen trainingen
17-2  Training en oefenwedstrijd Holy C...
2-3  Start training Funkey/Benjamins
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen